Projektet Den nordiska rösten

Var är de stora nordiska musikalerna? Det frågar sig det samnordiska projektet Den nordiska rösten och Lilla Teatern, projektets huvudman i Finland, som under de två kommande åren ska vaska fram guldkorn ur den nordiska musikalpotentialen. Musikalidéer har efterlysts genom open call och av det inkomna materialet har en jury gjort ett urval för bearbetning i workshopar handledda av proffs. Målet är att stöda upphovspersonernas skaparprocess och på sikt öka utbudet av nyskriven nordisk musikal.

Den nordiska rösten är en konkret fortsättning på projektet Musikalplattform som genomfördes i Sverige 2017-2020.

De svenska och norska scenkonstfälten representeras av Östgötateatern (SE), Smålands Musik & Teater (SE), Musikteaterforum (NO) och Musikteaterhögskolan (NO).

Den nordiska rösten finansieras av Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond.