PROJEKTET DEN NORDISKA RÖSTEN

Den nordiska rösten vaskar fram guldkorn ur den nordiska musikalpotentialen genom att stöda och handleda upphovspersoner inom musikalgenren. Lilla Teatern med konstnärliga ledaren Jakob Höglund i spetsen är huvudman för projektet i Finland. På sikt vill vi öka utbudet av nyskriven nordisk musikal och musikteater. I.o.m projektet vill vi ge upphovspersonerna stöd och möjlighet till längre förproduktionsprocesser, erbjuda resurser och handledning för att slipa och utveckla sina verk, och förhoppningsvis i förlängningen öppna dörrar in till beställare och produktionsbeslut. 

Den nordiska rösten är en konkret fortsättning på projektet Musikalplattform som genomfördes i Sverige 2017-2020.

De svenska och norska scenkonstfälten representeras av Östgötateatern (SE), Smålands Musik & Teater (SE), Musikteaterforum (NO) och Musikteaterhögskolan (NO).

Den nordiska rösten finansieras av Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond.