OPEN CALL FÖR PROJEKTET DEN NORDISKA RÖSTEN

Var är de stora nordiska musikalerna? Det frågar sig det samnordiska projektet Den nordiska rösten och utmanar samtidens musikallöften att sätta sig vid skrivbord, tangentbräden och klaviaturer för att arbeta fram morgondagens nya musikalverk.

Den nordiska rösten ska under de kommande två åren vaska fram guldkorn ur den nordiska musikalpotentialen genom att stöda och handleda upphovspersoner inom musikalgenren. Lilla Teatern med konstnärliga ledaren Jakob Höglund i spetsen är huvudman för projektet i Finland. På sikt vill vi öka utbudet av nyskriven nordisk musikal och musikteater. I.o.m projektet vill vi ge upphovspersonerna stöd och möjlighet till längre förproduktionsprocesser, erbjuda resurser och handledning för att slipa och utveckla sina verk, och förhoppningsvis i förlängningen öppna dörrar in till beställare och produktionsbeslut. 

Den nordiska rösten är en konkret fortsättning på projektet Musikalplattform som genomfördes i Sverige 2017-2020.

VEM KAN ANSÖKA? 

I första hand önskar vi att de sökande är arbetsgrupper, eller arbetspar där det te.x.ingår en manusförfattare/librettist och en kompositör.

Vi söker främst efter ett svenskspråkigt material, men även finskspråkigt och flerspråkiga bidrag beaktas. 

Texten behöver inte vara nyskriven d.v.s. föreställningens idé kan basera sig på en existerande text. 

Både professionella inom scenkonstbranschen och icke etablerade är välkomna att söka. 

VAD SKALL ANSÖKAN INNEHÅLLA? 

  • Presentation av upphovspersonerna samt kontaktuppgifter till samtliga personer. Max 1 A4
  • Presentation av föreställningens bärande idé. Max 1 A4
  • Helhetssynopsis. Max 3 A4 
  • Manus till 3 st. scener. Max 15 A4
  • 3 sånger i mp3-format

Materialet skickas till elin.westerlund@lillateatern.fi senast den 31.8.2021

Skriv Nyskriven musikal i ämnesraden. 

PROJEKTETS TIDTABELL

Mars -Augusti 2021

Open call, ansökningstid.

September 2021

Juryn väljer 1-3 verk. Juryn består av representanter från Lilla Teatern och Helsingfors stadsteater samt sakkunniga och representanter från projektets nordiska samarbetspartners. 

Oktober 2021

Upphovspersonerna till de utvalda verket/verken får möjlighet att presentera sin idé för delar av juryn. Här utreds också vilka resurser som behövs för att vidareutveckla verket. Behövs t.ex. en dramaturg eller musikaliskt stöd av en kompositör?

Därefter går ett eller flera verk vidare till workshop.  

November 2021- Februari 2022

De utvalda upphovspersonerna erhåller ett arvode på 1500€/person

Fram till workshopen jobbar upphovspersonerna vidare på sin idé. I dialog med sakkunniga och producent förbereds verket för workshop. 

OBS! Verket skall inte färdigställas men det behöver vara redo att arbetas praktiskt med.

21-25 Februari 2022 WORKSHOP

Workshopen hålls på Lilla Teatern/Helsingfors Stadsteater. 

Reseersättning utbetalas till upphovspersonerna.

Workshopens främsta syfte är att ge upphovspersonerna möjlighet och resurser att testa och utveckla sin idé under en vecka tillsammans med sakkunniga, samt att stöda processen mot ett färdigställt verk. 

Utgående från verkets behov finns det regissör/ kapellmästare/ dramaturg/ koreograf, skådespelare och musikalartister från Helsingfors stadsteater och Lilla Teatern tillgängliga under workshopen. 

Under workshopen utarbetas en plan på hur upphovsmakarna självständigt kan jobba vidare med verket. Även om samarbetet med teatern inte nödvändigtvis utmynnar i produktionsbeslut har deltagarna möjligheter att knyta värdefulla kontakter och bygga på sitt branschnätverk. 

HAR DU FRÅGOR? 

Kontakta Elin Westerlund, elin.westerlund@lillateatern.fi, 050-5357965 (tis & tors kl.9-16)

Vid behov vidarebefordras frågorna till Lilla Teaterns konstnärliga ledare Jakob Höglund.

De svenska och norska scenkonstfälten representeras av Östgötateatern (SE), Smålands Musik & Teater (SE), Musikteaterforum (NO) och Musikteaterhögskolan (NO).

Den nordiska rösten finansieras av Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond.