Kontakt

Adress och telefon

Lilla Teaterns scen: Georgsgatan 30, 00100 Helsingfors
Lilla Teaterns kansli: Eriksgatan 2, 5 vån. 00100 Helsingfors
Helsingfors Stadsteaters kundtjänst: Första linjen 2, 00530 Helsingfors

Lilla Teaterns infonummer: (09) 3940 371 (mån-fre kl. 10-16)
Lilla Teaterns företags- och gruppförsäljning: 050-518 9943 (mån–fre kl. 10–16). 
Helsingfors Stadsteaters kundtjänst: (09) 3940 22 (mån-fre kl. 9-16)

E-post

Alla som jobbar på Lillan nås på e-post fornamn.efternamn@lillateatern.fi

Jakob Höglund, konstnärlig ledare
Caroline Heiknert, producent
Ville Aaltonen, scenmästare
Ida Virkkunen, marknadsförare och presskontakt
Christian Ahonen, försäljningskoordinator (050-518 9943)
Johanna Welander, projektchef (projektet “Publiken i fokus”)
Elin Westerlund, kommunikatör med fokus på sociala medier