Kontakt

Adress och telefon

Lilla Teaterns scen: Georgsgatan 30, 00100 Helsingfors
Lilla Teaterns kansli: Eriksgatan 2, 5 vån.
Helsingfors Stadsteaters kundtjänst: Första linjen 2

Lilla Teaterns infonummer: (09) 3940 371 (mån-ons kl. 12-16, fre kl. 10-13)
Lilla Teaterns företags- och gruppförsäljning: 050-518 9943 mån–fre kl. 9–16. 
Helsingfors Stadsteaters kundtjänst: (09) 3940 22

E-post

Alla som jobbar på Lillan nås på e-post fornamn.efternamn@lillateatern.fi

Jakob Höglund, konstnärlig ledare
Caroline Heiknert, producent
Ville Aaltonen, scenmästare
Ida Virkkunen, marknadsförare och presskontakt
Christian Ahonen, försäljningskoordinator (050-518 9943)
Johanna Welander, projektchef (projektet “Publiken i fokus”)
Janne Strang, publikstrateg
Elin Westerlund, kommunikatör med fokus på sociala medier